22 Mar
22Mar

As entidades participantes nas conversas cos grupos políticos municipais acadaron o compromiso de:

  • Poñer en marcha o antes posible un estudo de detalle da mobilidade do campus de Lamas que permita comunicalo e conectalo ao xeito e mais facer compatibles, fluídos e seguros os diferentes usos.
  • Crear máis prazas de estacionamento e reservar as necesarias para persoas con mobilidade reducida.
  • Limitar e controlar a velocidade nas vías (sinalización e mecanismos de limitación no firme).
  • Axustar os horarios dos autobuses urbanos e reforzalos en horas punta.
  • Contar con maior presenza policial na zona.
  • Instalar o mobiliario urbano preciso: colectores, papeleiras, sinais, etc.

Na prensa:

Insisten sobre propostas de hai tempo para afrontar problemas que continúan e empeoran

Alertan de que o caos vial en Lamas de Abade ameaza a miles de escolares

Comentarios
* O correo electrónico non será publicado no sitio web.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING